ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ๆ เราบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไป เบื้องหลังการทำงาน ข้อคิด ความคิดเห็น เพิ่มเติมจาก งานที่เราทำ

วันน้ำโลก 2553 รัฐบาลโปรดแก้ปัญหาสารพิษ

วันนี้เป็นวันน้ำโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปี 2535 วัตถุประสงค์ คือ ให้ทุกคนได้ร่วมระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดของโลก รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2544 ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า “น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ ในศตวรรษใหม่นี้ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถผลิตน้ำได้ จึงไม่มีสิ่งใดมาทดแทนน้ำได้ จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเห็นคุณค่าของน้ำและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำไว้ตลอดไป”


ในวันน้ำโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ (Water Patrol) ของกรีนพีซ เฉลิมฉลองความสำคัญ ความสดชื่น และ สิ่งแวดล้อมอันงดงาม ที่น้ำได้สร้างขึ้นให้กับทุกชีวิต ด้วยการเดินทางไปสำรวจแหล่งน้ำ ณ คลองบางนางเกรง และคลองสำโรง รวมถึงการแขวนป้ายผ้าบนอาคารสำนักงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมรณรงค์ทั้งหมดนี้มีขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นอันเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม ที่ปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำของประเทศ กรีนพีซเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและปกป้องแหล่งน้ำ และให้รัฐบาลออกกฎหมายที่นำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม โดยเร็วที่สุด

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรม สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตได้อย่างรุนแรง เพราะในกระบวนการผลิตใช้สารเคมีอันตราย และยังปนเปื้อนออกมากับน้ำทิ้ง ซึ่งซ้ำเติมให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคลดน้อยลงไปกว่าเดิม นอกจากนี้ปรากฎการณ์เอลนีโญ (El Niño) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำลดลง


Water Journal ตอนที่ 1 - กรุงเทพฯ, 18 กุมภาพันธ์ 2553 - นายพลาย ภิรมย์ ตัวแทนของนักรณรงค์ของโลกเพื่อโลกปลอดสารพิษ จาก หน่วย Water Patrol นำน้ำจากคลองบางเกรงและคลองสำโรง ที่ถูกทำให้เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้ง ไปมอบให้กับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมเรียกร้องให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าน้ำทิ้งมีสารเคมีอันตราย อะไรปนเปื้อนออกมาบ้าง หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง คือ ให้รักษาสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล แม้น้ำที่เห็นจะไม่เน่า แต่ก็ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วน้ำทิ้งเหล่านั้นปนเปื้อนอะไร นอกจากนี้ชุมชนที่กรีนพีซไปพูดคุยก็ได้กังวลถึงน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาใน ทุกๆ วัน เราได้รับคำตอบแล้วว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำให้ข้อเสนอของกรีนพีซเป็นผลสำเร็จ และกรีนพีซก็จะผลักดันให้ข้อเสนอของเราเป็นจริงขึ้นมาโดยเร็วที่สุด ....ประชาชนทุกคนรอการแก้ไขปัญหา....


Water Journal ตอนที่ 2 - สมุทรปราการ, 22 กุมภาพันธ์ 2553 - หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำเดินทางไปยังคลองบางนางเกรง ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสำโรง ทั้ง 2 แห่งอยู่ในสมุทรปราการ แต่โชคไม่ดี ที่คลองบางนางเกรงตอนเช้าฝนตก น้ำจึงใสสะอาดกว่าปกติ จึงเก็บตัวอย่างดินแทน เพื่อจะได้ทราบว่ามีสารพิษอะไรบ้าง ส่วนที่คลองสำโรงได้เก็บทั้งตัวอย่างน้ำและดินที่มีสีดำสนิท สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ เราไม่รู้ว่าโรงงานปล่อยสารเคมีอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าไหร่ นอกจากนี้สารเคมีอันตรายเหล่านี้สะสมในสิ่งแวดล้อมได้ ไม่มีวันย่อยสลาย และ เป็นพิษสูง ....ผลกระทบมลพิษจากอุตสาหกรรมนั้นเป็นภัยมาก...


Water Journal ตอนที่ 3 - สมุทรปราการ, 23 กุมภาพันธ์ 2553 - ติดตามชมกันต่อกับการสาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำอย่างละ เอียดที่คลองบางนางเกรง โดย พลาย ภิรมย์ และทีมหน่วยศึกษาและเผ้าระวังมลพิษทางน้ำ น้ำทิ้งจากโรงงานเป็นสิบๆ โรงงาน หนึ่งในนั้น คือ โรงงานฟอกย้อม ไหลมารวมกันที่นี่ มีสีแดง มองดีๆ เป็นเชียว ซึ่งเป็นเศษสารเคมี มีการเปิดระบายน้ำสกปรกสู่เจ้าพระยา เป็นเรื่องน่าเศร้าที่น้ำทิ้งทั่วประเทศมารวมที่เจ้าพระยา ในครั้งนี้เก็บตัวอย่างดิน เพราะอาจไม่เจออะไรในน้ำ เพราะน้ำถูกปล่อยเข้ามา หรือโรงงานปล่อยน้ำมาน้อย ตัวอย่า่งดินสามารถบอกประวัติการปนเปื้อนสารพิษจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อวัดค่ากรด-ด่าง พบว่าน้ำมีความเป็นด่างสูงมาก เมื่อเทียบกับน้ำธรรมดา และออกซิเจนในคลองนี้อยู่ที่ 0.3 เท่านั้น ....ตัวอย่างน้ำและดินเดินทางไปถึงห้องทดลองวิทยาศาสตร์กรีนพีซแล้ว โปรดคอยติดตาม....


Water Journal ตอนที่ 4 - ฟังเสียงสะท้อนจากจากคุณลุงชาวบ้าน...ถึงต้นสายปลายเหตุของน้ำเสีย... "เมื่อก่อนน้ำดี แต่ 20-30 ปีมานี้น้ำเสียมาก เมื่อก่อนหอยเยอะ หอยจุ๊บ หอยขม แต่สูญพันธุ์หมดแล้วเพราะน้ำเสีย มีแต่หน้าฝนที่น้ำใสมาก ชาวบ้านไม่ค่อยได้อาบน้ำกันแล้ว กลัวแพ้" และคำพูดปิดท้ายที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังที่จะได้เห็นสภาพน้ำกลับมาดีดังเดิม "ก็อยากจะให้มันดีนะ สภาพน้ำ แต่คงเป็นไปได้ยากมาก เพราะมันเป็นแบบนี้ทุกปี....มาตลอดเลย...." คุณลุงกล่าว

* กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลสายพิษต่อประชาชน โดยจัดทำทำเนียบการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
* อ่านแถลงการณ์วันน้ำโลก 2553
* ลงมือทำ - ปฏิรูปการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม โดยผลักดันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น