ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ๆ เราบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไป เบื้องหลังการทำงาน ข้อคิด ความคิดเห็น เพิ่มเติมจาก งานที่เราทำ

รำลึก 4 ปีแห่งการสูญเสีย เจริญ วัดอักษร นักต่อสู้ผู้ปกป้องภูมิอากาศโลก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานรำลึก 4 ปีแห่งการสูญเสีย เจริญ วัดอักษร นักต่อสู้ผู้ปกป้องภูมิอากาศโลก

นายเจริญ วัดอักษร ประธานกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก ต.บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และแกนนำต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เวลา 21:30 น. บริเวณทางเดินเข้าบ้าน หลังเดินทางไปยื่นข้อมูลความผิดปกติ ในการออกเอกสารสิทธิที่ดินสาธารณะให้กับ คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา"เจริญ เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช่นักเลง เคยเตือนเขาหลายครั้งว่าถ้าทำตรงนี้ก็ ต้องมีวันนี้เพราะมีตัวอย่างให้เห็น แต่เขาไม่ยอมถอย" พระครูวิชิตพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดสี่แยกบ่อนอก พี่ชายของเจริญ ให้ข้อมูล จากความสำเร็จในการคัดค้านโรงไฟฟ้า เจริญ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ชาวบ้านทั่วประเทศ และได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่มี อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นอธิการบดี

อ่านต่อ ดูภาพสไลด์ของงาน และ อ่านกลอนเพราะๆ จากเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่นี่0 ความคิดเห็น  

ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน Lead the Energy [R]evolution!

สวัสดีค่ะ


หากร่วมมือกันเราจะพาประเทศไทยก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานได้
Lead the Energy [R]evolution

กรีนพีซกำลังรณรงค์เพื่อผลักดันการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงการพลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพทางพลังงานในประเทศไทย กรีนพีซเชื่อว่า เราต้องปฏิวัติพลังงานเพื่อให้โลกมีระบบนิเวศและเศรษฐกิจที่ดี และวิทยาศาสตร์และตลาดต่างๆ ได้เห็นพ้องเช่นนั้น เราต้องปฏิวัติพลังงานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว เพื่อต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เพื่อสันติภาพในประเทศไทย

คุณช่วยเราได้ โดยช่วยผลักดันให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเลือกใช้พลังงานที่ถูกต้องสำหรับประเทศไทย

คุณสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์เชอร์โนบิลซ้ำสอง หลีกเลี่ยงเหตุการณ์แม่เมาะ และ เลื่อนเวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งต่อไปในพื้นที่อาศัยของคุณ

คุณสามารถหยุดกระทรวงพลังงานไม่ให้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษ ให้เลิกใช้ถ่านหิน ให้ปฏิเสธพลังงานนิวเคลียร์ และ ก้าวกระโดดไปสู่อนาคตที่มั่นคง โดยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งสมเหตุสมผลทั้งด้านเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา

คุณสามารถเป็นผู้นำการปฏิวัติพลังงานโดยการลงชื่อในจดหมาย ที่นี่ หรือคุณสามารถเป็นผู้กล้าหาญและให้คำปฏิญาณที่จะลงมือทำด้วยตัวเอง หรือ บอกเพื่อนของคุณ เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเลือกพลังงานที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของพวกเราทุกคน

Hi,

Together we can lead the Energy [R]evolution!
Lead the Energy [R]evolution

Greenpeace is running a campaign for increased investments in renewable energy and energy efficiency programs in Thailand. Greenpeace believes and science and markets agree that for ecological and economic good of the planet, an Energy Revolution is needed. For long term energy security, for combating climate change, for sustainable development and for peace in Thailand.

You can help us, help the Thai government make the right energy choices for Thailand.

You can help stop another Chernobyl, avoid another Mae Moh, and delay the next brown out in your neighborhood.

You can stop the Energy Ministry from committing the biggest blunder of the century , to Quit Coal, to reject Nuclear energy and leap frog into a secure future by investing in sustainable and renewable energy. Makes Economic and Ecological sense.

You can lead the energy revolution by signing on the letter here, or you can be brave and pledge to take personal action or tell you friends about the urgent need to make the right energy choices. For our collective future.


0 ความคิดเห็น  

ปกป้องน้ำกับกรีนพีซในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก: กรีนพีซชูประเด็นแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ พร้อมเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำบางปู, ประเทศไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน กรีนพีซเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยศึกษาการปนเปื้อนสารพิษและผลกระทบจากมลพิษในแหล่งน้ำของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้อง กับการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลแก่ชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้รับทราบถึงปัญหา และตระหนักต่อการร่วมแก้ไขป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศอาสาสมัครโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำยังได้ส่งข้อความ “รักษ์แหล่งน้ำ หยุดมลพิษ” ที่คลองสาธารณะของชุมชนคลองหัวลำภู ตำบลบางปู ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อชุมชนมาตลอดระยะเวลานับสิบปี เป็นตัวอย่างของชุมชนที่ “ถูกสังเวยไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม” ได้อย่างชัดเจน

อ่านต่อ
ลงมือทำ
- ชมเว็บไซต์ Water Patrol Unit
- แจ้งเหตุมลพิษทางน้ำ
- สมัครอาสาสมัคร Water Patrol Unit

0 ความคิดเห็น