ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ๆ เราบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไป เบื้องหลังการทำงาน ข้อคิด ความคิดเห็น เพิ่มเติมจาก งานที่เราทำ

กรีนพีซประณาม ครม. เหตุฉวยโอกาสอนุมัติให้ทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในพื้นที่เปิด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉวยโอกาสอนุมัติให้ทดลองปลูกพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในพื้นที่เปิดชองราชการ

“เราพบว่านี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการเพิกเฉยของกระทรวงเกษตร ทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาวไทยในการบริโภคพืชจีเอ็มโอซึ่งจะก่อให้เกิดภัยคุกคามอันร้ายแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสังคม แต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะไม่สนับสนุนผลประโยชน์ของคนทั่วไป ซ้ำร้ายกลับไปสนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ” นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

กรีนพีซยืนยันจะขอต่อสู้ต่อไปเพื่อหยุดการทดลองพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิดของทางราชการ หวั่นเกษตรกรรมไทยจะก้าวสู่หายนะ เนื่องจากประเทศไทยเคยได้รับบทเรียนจากการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอในสิ่งแวดล้อมมาแล้วในปี 2547 ซึ่งปัจจุบันนี้กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบทหลักการของความยั่งยืน เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย
การตัดต่อพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลก ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่นี่

...........
กรีนพีซต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เราต้องการให้คุณช่วยบอกต่อเกี่ยวกับกรีนพีซและงานรณรงค์ขององค์กร โดยบอกให้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา - http://www.greenpeace.or.th และมีส่วนร่วมโดยสมัครเป็นนักกิจกรรมออนไลน์

1.ร่วมบริจาค - โปรดช่วยกรีนพีซช่วยสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นสมาชิกวันนี้

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา

2. ลงมือทำ - เป็นสมาชิกของชุมชนนักกิจกรรมออนไลน์ หรือ Cyberactivist ของกรีนพีซ
ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกเสียง และส่งต่อข่าวสารสิ่งแวดล้อม มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อปกป้องโลกอันบอบบางใบนี้ สมัครรับจดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

3. เป็นอาสาสมัคร - เป็นส่วนหนึ่งของกรีนพีซ สละเวลาเพียงน้อยนิด ด้วยการสมัครเป็นอาสาสมัคร ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม มีงานมากมายที่ต้องทำในการปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป

...........
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1 ความคิดเห็น  

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต"

กรีนพีซได้รับภาพส่งประกวดทั้งหมดมากกว่า 450 ภาพ ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ดี ๆ สะท้อนหลากหลายมุมมองปัญหา ตั้งแต่วิกฤตปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรม สารเคมีปนเปื้อน ขยะถูกทิ้งในน้ำ น้ำเสียจากบ้านเรือน และสภาพแห้งแล้ง รวมถึงผลกระทบจากน้ำเสีย และภาพบ่งบอกวิกฤตเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น ที่สามารถสะท้อนถึงปัญหาและให้แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตน้ำที่ก่อโดยมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

แม้ว่ากรีนพีซอยากจะมอบรางวัลแด่ผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายทุกท่านที่ได้พยายาม เสาะหาถ่ายภาพ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ในมุมมองต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยรางวัลมีจำกัด ภาพที่ได้รับรางวัลจึงมีเพียง 13 ภาพเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ซึ่งคัดจากภาพที่ได้รับเลือกเข้ารอบแรกจำนวน 50 ภาพจาก 450 ภาพโดยคณะกรรมการ และใช้วิธีการให้คะแนนภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1
ชื่อภาพ: ดำอันตราย
สถานที่ถ่ายภาพ: เขตอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: ต่อพงษ์ เหมวิเชียรพันธุ์
จุด เด่น: แม้ว่าจะเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นภาพที่แปลกใหม่น่าสนใจค้นหาความหมาย สามารถตีความได้ต่างๆ นา ๆ แสดงให้เห็นวิกฤตมลพิษน้ำเน่าเสีย น้อมนำให้คิดถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดจากผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผู้ก่อมลพิษที่ไม่คิดถึงผลกระทบภายนอก แสวงหากำไรจากการสร้างสังคมบริโภค กระตุ้นเร้าความอยากให้กับมนุษย์จนบริโภคเกินความพอดีเกินความจำเป็น ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำที่เคยสะอาด กลับกลายเป็นสีดำหรือตรงกันข้าม ถูกสังเวยให้กับการกระทำของผู้ขาดจิตสำนึกและสังคมบริโภคนิยม

รางวัลที่ 2
ชื่อภาพ: Floating Mini Mart
สถานที่ถ่ายภาพ: ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยสุขสวัสดิ์ 49 อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: ศักรินทร์ ปัทมชูติ
จุด เด่น: เป็นภาพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการบริโภคของสังคมมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่แปรงสีฟัน กล่องโฟม ปากกา ขวด ห่อบรรจุภัณฑ์ รองเท้า และถุงพลาสติก เป็นต้น เมื่อหมดอายุการใช้งานก็ถูกทิ้งตามที่ต่าง ๆ และล้วนไหลลงมารวมกันสู่ลำน้ำลำคลองที่กลับกลายมาเป็นแหล่งรวมขยะ แสดงให้เห็นถึงสองปัญหาใหญ่ หนึ่งการผลิตสินค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างปัญหาหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม สองปัญหาการขาดจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 3
ชื่อภาพ: สะท้อนน้ำสะท้อนชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: ชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ
จุด เด่น: น้ำสีดำที่เป็นฉากสะท้อนภาพปัญหาของเมือง ภาพที่สื่อถึงการปลี่ยนแปลงในบางมุมของเมืองที่อยู่ระหว่าง “เก่า” และ “ใหม่” แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังคงเป็นปัญหาที่รุมเร้าและไม่เคยได้รับการเหลียวแล...

รางวัลชมเชย 10 รางวัล

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1
ชื่อภาพ: ผลกระทบเมืองอุตสาหกรรม
สถานที่ถ่ายภาพ: จังหวัดระยอง
ถ่ายโดย: วรชาติ สดศรี

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2
ชื่อภาพ: ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา
สถานที่ถ่ายภาพ: ชุมชนบางโคล่ ริมน้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 เขตบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

รางวัลชมเชยอันดับที่ 3
ชื่อภาพ: ท่อไม่ระบายน้ำ
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอปากน้ำ สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: ชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ

รางวัลชมเชยอันดับที่ 4
ชื่อภาพ: ท่อน้ำทิ้ง
สถานที่ถ่ายภาพ: คลองหลอด แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: จุรีรัตน์ ลิ้มโชคพานิช

รางวัลชมเชยอันดับที่ 5
ชื่อภาพ: วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ถ่ายโดย: สัญชัย บัวทรง

รางวัลชมเชยอันดับที่ 6
ชื่อภาพ: กุ้งหอยปูปลา หายไปไหน
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอปากน้ำ สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: ต่อพงษ์ เหมวิเชียรพันธุ์

รางวัลชมเชยอันดับที่ 7
ชื่อภาพ: Floating Market
สถานที่ถ่ายภาพ: คลองหน้าวัดบางแก้ว เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: ศักรินทร์ ปัทมชูติ

รางวัลชมเชยอันดับที่ 8
ชื่อภาพ: Dry Land
สถานที่ถ่ายภาพ: จังหวัดขอนแก่น
ถ่ายโดย: ดำรงค์ จุลถาวรทรัพย์

รางวัลชมเชยอันดับที่ 9
ชื่อภาพ: วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: เขตนวนคร แขวงรังสิต
ถ่ายโดย: ภูวไนย พลไชย

รางวัลชมเชยอันดับที่ 10
ชื่อภาพ: วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอบางปู สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: พัชรินทร์ แสนยัน

กรี นพีซขอขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งภาพเข้าประกวดรวมทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ร่วมจัดและสนับสนุนกิจกรรมประกวดในครั้งนี้ ทุกภาพถ่ายที่กรีนพีซได้รับท่านล้วนมีประโยชน์ต่อการการรณรงค์ต่อสู้ปัญหา สิ่งแวดล้อม โดยเป็นทั้งข้อมูลสะท้อนถึงลักษณะของปัญหา สถานที่ที่มีปัญหา ผลกระทบที่เกิด และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี กรีนพีซอาจมีการนำภาพอื่นๆ ที่ไม่ได้รับรางวัลข้างต้นไปใช้เป็นสื่อรณรงค์เกี่ยวกับวิกฤตน้ำและงานจัด แสดงภาพถ่ายเช่นเดียวกับภาพที่ได้รับรางวัล ในกรณีดังกล่าวกรีนพีซจะแจ้งต่อผู้ถ่ายภาพให้ทราบและจะระบุชื่อผู้ถ่ายภาพใน รูปทุกรูปที่มีการนำไปใช้ ทางกรีนพีซจะแจ้งและประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมที่ต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น การจัดแสดงภาพถ่าย กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ขอให้พวกเราร่วมช่วยกันรักษาแหล่งน้ำให้ปลอดภัยจาก ภัยคุกคามมลพิษและร่วมเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ มลพิษและผลกระทบที่ตนก่อ ส่งความคิดเห็นผ่านทางเกี่ยวกับการจัดประกวด และปัญหา "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ได้ด้านล่าง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น